Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní
od převzetí zboží
1

Kupující spotřebitel:2

Jméno: .........................................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................

Telefon: .........................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................

Prodávající: Iveta Bouzková, Stylisimo.cz, Mánesova 1655, 356 01 Sokolov

Číslo objednávky: ................................................................................................................................

Datum prodeje:3 ....................................................................................................................................

Název vráceného zboží:

......................................................................................................................................................

Důvod vrácení zboží:

o   Zboží je rozbité (zde není potřeba vracet, pokud nelze opravit)

o   Zboží mi nevyhovuje

o   Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě: ………………………………………………………………………………………….

o   Jiný důvod: ……………………………………………………………………………………

o   Nechci uvádět

Kupní cena má být vrácena:4

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................/........................

Datum a podpis kupujícího spotřebitele....................................................................

Datum a podpis prodávajícího ………………………………………………………

___________________________________________________________________________

1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14denní lhůty.

2 Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3 Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.

4 Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.   

Stylisimo.cz, Iveta Bouzková, Mánesova 1655, 356 01 Sokolov, kontaktní osoba : Iveta Bouzková tel.: 721 629 133,

www.stylisimo.cz, e-mail: info@stylisimo.cz

IČO: 01830104, nejsme plátci DPH, Equa bank a.s., č.ú.: 1032851162/6100, IBAN: CZ3061000000001032851162