Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku

Kupující spotřebitel:1

Jméno: .........................................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................

Telefon: .........................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................

Prodávající: Iveta Bouzková, Stylisimo.cz., Mánesova 1655, 356 05 Sokolov

Číslo objednávky: ................................................................................................................................

Datum prodeje:2 ....................................................................................................................................

Název vráceného zboží:

......................................................................................... ......................................................................

Vážení,

 

dne ………..........jsem ve Vašem eshopu www.stylisimo.cz zakoupil(a) ……………………................................................................................................. (identifikace zboží).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(popis závady na zboží).

Vzhledem k tomu, že se vada na věci projevila do šesti měsíců od koupě, uplatňuji právo na dodání nového zboží z důvodu nesplnění jakosti zboží při převzetí ve smyslu § 2161 ve spojení s § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení dané reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduji a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení 

....................................................................

Datum a podpis kupujícího spotřebitele

Přílohy:

Kopie kupního dokladu

_________________________________________________________________________

1 Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2 Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.

Stylisimo.cz, Iveta Bouzková, Mánesova 1655, 356 01 Sokolov, kontaktní osoba : Iveta Bouzková tel.: 721 629 133,

www.stylisimo.cz, e-mail: info@stylisimo.cz

IČO: 01830104, nejsme plátci DPH, Equa bank a.s., č.ú.: 1032851162/6100, IBAN: CZ3061000000001032851162